Svářečky sterilizačních obalů - výrobce MOCOM

Svářečky obalů nejsou dle směrnice EU č. 93/42/EEC zdravotnickým prostředkem a proto se na nich neprovádí BTK dle zákona č. 268/2014 Sb.