Úvod Financování nabízených přístrojů a zařízení

Financování nabízených přístrojů a zařízení

  • Zprostředkujeme pro Vás financování Vašeho nově zakoupeného přístroje.
  • Spolupracujeme se společností EKORENT spol. s r.o., která je na našem trhu lídrem ve financování zdravotnické techniky, a proto přenecháváme jednání o způsobu financování jejich obchodním zástupcům. V případě, že jste již v minulosti využili služeb financování u této společnosti, nemusíte předkládat žádné doklady. Nahlásíme Vaše iniciály, cenu a typ přístroje, obchodní zástupce Ekorentu Vás bude kontaktovat s nabídkou možností financování. V mezidobí, než si vyberete a odsouhlasíte způsob financování a podepíšete úvěrovou nebo leasingovou smlouvu, Vám přístroj  dovezeme a uvedeme do provozu. Toto dokážeme s Vaší spoluprací i za 1 den.
  • V případě, že máte finanční společnost, se kterou spolupracujete a chcete financovat techniku od ní, navážeme s touto společností kontakt a budeme se snažit, abychom Vás co nejméně zatěžovali s vyřízením smlouvy. 

    Leasing - pronájem s následnou koupí
  • Přístroj je po celou dobu smlouvy ve vlastnictví pronajímatele, zpravidla ho i odepisuje. Po ukončení smlouvy Vám bude odprodán za předem dohodnutou cenu. Doba smlouvy je minimálně 3 roky, tímto odepíšete přístroj do nákladů rychleji než při klasickém vlastnictví. Leasing bývá zpravidla dražší než splátkový prodej.

         Splátkový prodej - spotřebitelský úvěr 

  • Přístroj je ve Vašem majetku, odepisujete ho dle odpisové skupiny hmotného majetku - přístroje zpravidla 5 let. Doba splácení a četnost splátek není nijak omezena. V současné době se jedná o nejvyužívanější způsob financování.

    Pronájem
  • Přístroj je po celou dobu ve vlastnictví pronajímatele. Platíte pravidelné měsíční splátky. Doba trvání nájmu a výše splátek je předem určená v nájemní smlouvě. Po ukončení nájmu je přístroj určen k prodeji. V nájemní smlouvě může být sjednáno předkupní právo. U zdravotnické techniky se tento způsob zatím moc nevyužívá.