Svářečky sterilizačních obalů - výrobce MOCOM MOCOM

Svářečky obalů nejsou dle směrnice EU č. 93/42/EEC zdravotnickým prostředkem a proto se na nich neprovádí BTK dle zákona č. 89/2021 Sb.